اخبار

موفقیت مرتضی نظری زاده کرمانی دانشجوی دکتری دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در طراحی پروژه الگوریتمیک آجری تجریش

موفقیت مرتضی نظری زاده کرمانی دانشجوی دکتری دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در طراحی پروژه الگوریتمیک آجری تجریش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مرتضی نظری زاده کرمانی دانشجوی دکتری دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب...

ادامه مطلب
حضور و موفقیت اساتید و دانشجویان دانشکده هنر، معماری  و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مسابقات حرفه ای معماری

حضور و موفقیت اساتید و دانشجویان دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مسابقات حرفه ای معماری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، جمعی از دانشجویان با استعداد و علاقه مند این دانشکده با سرپرستی سروناز امتیازی، مدرس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی که دوره تحصیلات تکمیلی خود را نیز در همین دانشکده در رشته معماری داخلی گذرانده است، ضمن شرکت در مسابقات معماری در سطوح داخلی و بین المللی، موفقیتهای مختلفی را کسب نموده اند. اعضای تیم طراحی که متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی معماری دانشکده می باشند عبارتند از: زینب رضایی، زهرا رهنما، نگار صراحی و مرضیه کبیری.

ادامه مطلب