جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۲ کد : ۱۰۷۳۹ آموزشی اخبار و اطلاعیه های دانشکده اسلاید خبری
تعداد بازدید:۱۱۶۶

«جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشکده هنر و معماری»

«جدول شماره ۲»

ایام ثبت نام

 

ورودی و مقطع

رشته تحصیلی

 

شنبه

۲۰/۶/۹۵

نوبت اول

کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

کلیه رشته ها

ممتازین معدل کل حداقل ۱۹

 

کلیه رشته ها

نوبت دوم

دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته های معماری داخلی و مرمت

دکتری

معماری

کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۲ و ماقبل

کلیه رشته ها

 

یکشنبه

۲۱/۶/۹۵

نوبت اول

 

کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳

 

کلیه رشته ها

نوبت دوم

 

کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۴

 

کلیه رشته ها

 

سه شنبه

۲۳/۶/۹۵

نوبت اول

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

معماری – معماری منظر

پژوهش هنر

نوبت دوم

دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۲ و ماقبل

دانشجویانی که کمتر از ۱۸ واحد اخذ کرده اند

کلیه رشته ها

 

 

چهار شنبه

۲۴/۶/۹۵

نوبت اول

دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳

دانشجویانی که کمتر از ۱۸ واحد اخذ کرده اند

کلیه رشته ها

 

نوبت دوم

دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۹۴

دانشجویانی که کمتر از ۱۸ واحد اخذ کرده اند

کلیه رشته ها