تغییر تاریخ امتحان

تعداد بازدید:۹۵۴

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

کلیه امتحانات روز جمعه مورخ ۰۱/‏۰۴/‏۹۷‬ به روز شنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۹۷‬ منتقل شده است.

 

 

با تشکر – مرکز آموزش