آخرین فرصت تحویل پایان نامه

تعداد بازدید:۴۱۵

 

اطلاعیه

 

 

احترما" با توجه به اینکه معاونت محترم آموزشی مجوز ثبت نمره پروژه نهایی دانشجویان کارشناسی که نیمسال دوم و تابستان ۹۷-۱۳۹۶ اخذ نموده اند را تا پایان آذرماه صادر نموده است. به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که آخرین فرصت تحویل پایان نامه به گروه طراحی لباس روز شنبه ۱۰ آذر می باشد. مهلت تعیین شده قابل تمدید نخواهد شد.

 

 

دفترگروه طراحی لباس