تاریخ دفاع کارشناسی معماری در بهمن ۹۷

تعداد بازدید:۱۲۱۹

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

اطلاعیه بسیار مهم تاریخ تحویل پروپوزال بهمن ۹۷

دانشجویانی که آمادگی دفاع از طرح نهایی در بهمن ماه ۹۷ را دارند ملزم به تحویل و تکمیل پروپوزال خود که شامل ۱۶ جلسه کرکسیون، اعلام نمره و تأیید استاد مربوطه به همراه فرم آمادگی دفاع و فرم اعلام نظرژوری (از سایت دانشکده)، در بازه ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ تا ۱۰/‏۱۱/‏۹۷‬ به کارشناسان آموزشی مربوطه می باشند. دانشکده از پذیرش موارد خارج از زمان اعلام شده معذور می باشد.

تاریخ دفاع از طرح نهایی روز دوشنبه ۱۵/‏۱۱/‏۹۷ می باشد

اداره امتحانات- تاریخ: ۰۲/‏۱۱/‏۹۷‬