فرم شرکت در جلسات دفاع ارشد

تعداد بازدید:۵۰۶

 

  • از نیمسال دوم ۹۸-۹۷ کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد موظفند در ۵ جلسه دفاع از پایان نامه حضور یابند.

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل