سامانه پژوهشیار

تعداد بازدید:۵۹۴

 

بسمه تعالی

 

دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد

 

از نیمسال دوم ۹۸-۹۷ همزمان با ارائه فیزیکی پروپوزال به دفاتر گروه‌ها؛ لازم است بطور مؤثر و جدی فرایند ثبت و تصویب پروپوزال از طریق سامانه پژوهشیار انجام شود.

لذا دانشجویان عزیز و اساتید راهنمای محترم از طریق سامانه پژوهشیار وارد و تشکیل حساب کاربری داده و پروپوزال‌های خود را از آن طریق ثبت و فرایند تصویب آن را پیگیری کنند.

در غیر این صورت پروپوزال ایشان در دفتر پژوهش تصویب نخواهد شد.

 

آدرس سامانه پژوهشیار

https://ris.iau.ac.ir