برگزاری امتحان درس حکمت هنر و فناوری در معماری

تعداد بازدید:۱۳۹

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند

 

امتحان درس حکمت هنر و فناوری در معماری با استاد کبیرصابر در روز سه شنبه 98/03/28 ساعت 14/00 در ساختمان فردوسی برگزار می گردد.