تحویل پروژه (استاد دکتر محمدجواد ثقفی)

تعداد بازدید:۱۷۹

 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند

 

تحویل پروژه استاد ثقفی در روز یکشنبه مورخ 98/04/09 ساعت 8 صبح در ساختمان فلسطین می باشد.