انتخابات انجمن علمی معماری

تعداد بازدید:۱۶۶

بسمه تعالی

 

اطلاعیه

 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته معماری که تمایل به همکاری در انجمن علمی معماری را دارند می رساند، جهت ثبت نام در  انتخابات انجمن، تا تاریخ 98/08/29 به دفتر پژوهش و فناوری واقع در طبقه چهارم ساختمان فلسطین، سرکارخانم چیانی،  مراجعه نمایند.

 

مدیر پژوهش و فناوری