اطلاعیه ازمون زبان دکتری

تعداد بازدید:۱۵۳

 

اطلاعیه آزمون زبان دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

دانشجویان گرامی با توجه به لزوم ارائه نمره زبان قابل قبول در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقتضی است هرچه سریعتر با ارائه کارنامه قبولی در آزمون زبان معتبر و یا رسید ثبت نام شرکت در آزمون تعیین سطح ، به اداره آموزش دانشکده (ساختمان فلسطین) اقدام نمائید. لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه نمره زبان از ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال دوم 99-98 ممانعت به عمل خواهد آمد.