درس زبان تخصصی

تعداد بازدید:۲۶۶

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های معماری - منظر - فناوری معماری می رساند

آن دسته از دانشجویانی که درس زبان تخصصی را در دوره کارشناسی نگذرانده اند ملزم به گذراندن این درس می باشند.

درس زبان تخصصی در زمان حذف و اضافه ارائه خواهد شد.