امتحان کاربرد نقشه برداری در شهرسازی (اخبار امتحانات)

۰۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۹۳۵ امتحانات
تعداد بازدید:۱۰۸۳
تاریخ و محل امتحان
به اطلاع دانشجویان رشته شهرسازی می رساند
امتحان کاربرد نقشه برداری در شهرسازی، روز پنجشنبه مورخ 28/03/94 جلسه سوم در دانشکده فنی برگزار می گردد.
                                                                                                                      آموزش دانشکده هنر و معماری