.

***اطلاعیه مهم*** (اخبار امتحانات)

۰۵ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۸۹۶۳ امتحانات
تعداد بازدید:۱۴۴۰
داشتن کارت امتحان
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:
برای ورود به جلسه امتحان، داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است.
چنانچه دانشجویی کــارت امـتـحـان نداشته باشد به هیچ عنوان نمی تواند در سرجلسه امتحان حضور داشته باشد.
                                                                               اداره امتحانات
                                                                         دانشکده هنر و معماری