فرم ها و مدارک اساتید حق التدریس

 

اساتید محترم

- فرم بیمه (پشت و رو) می بایست در یک برگه پرینت شود.

- فرم 24 فقط توسط مدیر گروه آموزشی تکمیل می گردد. 

 


لینک دانلود فایل