تماس بــا دانـشـکـده

شماره تلفن دانشکده:                   
5 - 66954591
آدرس:
میدان فلسطین - جنب مسجد امام صادق - دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
 
آدرس وب سایت اطلاع رسانی دانشکده: