تسهیلات ویژه گذراندن خدمت نظام وظیفه دانشجویان دکـتـری

بنام خدا

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان، تسهیلات ویژه ای جهت گذراندن خدمت نظام وظیفه دانشجویان دکترا که دارای شرایط ذیل می باشند، پیش بینی نموده است:

1-   دانشجو از طرح نامه (پروپوزال) رساله دکترای خود با موفقیت دفاع کرده باشد.

2-   استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل، از طریق تکمیل و ارسال فرم موافقت استادان راهنما با گذراندن دوره خدمت سربازی همزمان با تحصیل دانشجو موافقت نمایند.

متقاضیان در صورت احراز شرایط فوق الذکر کاربرگ را تکمیل و در سامانه اطلاعاتی بنیاد به آدرس http://soraya.bmn.ir    بارگذاری نمایند.

همچنین شایان ذکر می باشد، دانشجویان برگزیده دوره دکترا می توانند خدمت نظام وظیفه خود را با اجرای طرح پژوهشی، فناورانه، و فرهنگی در مدت زمانی معادل نیمی از مدت دوره خدمت سربازی، طی نمایند.