چاپ کتاب

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند

 

از آنجا که حقوق مادی و معنوی پایان نامه متعلق به واحد است، از چاپ کتاب برگرفته از پایان نامه در انتشارات خارج از دانشگاه جدا خودداری فرمائید و این امر فقط از طریق طرح در شورای. انتشارات.علمی واحد انجام پذیر است