نحوه تخصیص نمره به مقالات کنفرانسی

نحوه تخصیص نمره به مقالات کنفرانسی

 

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند از نظر دانشگاه آزاد اسلامی کنفرانس هایی مورد تائید می باشند که برگزار کننده آنها دانشگاه ها و انجمن های علمی معتبر می باشند و در صورت تردید می توان از دفتر ارتباط با صنعت سرکار خانم فرهمند نیز استعلام نمود.

در این خصوص نکات مشروح ذیل جهت استحضار و اعمال در نمره پایان نامه دانشجویان اعلام می گردد:

  1. در بخش مقاله های کنفرانس حداکثر ۲ مقاله کنفرانس (تا سقف حداکثر ۱ نمره) لحاظ گردد.
  2. به مقالاتی که در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ شده اند نمره تعلق می گیرد و پذیرش به هیچ عنوان ملاک تخصیص نمره قرار نمی گیرد.
  3. در سایر موارد رعایت ضوابط مربوط به تخصیص نمره مطابق با فرم ارزیابی دستاوردهای پژوهشی ارسالی از سازمان مرکزی الزامی است.