ثبت آمار اختراعات و پتنت های علمی

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند

طبق اطلاعیه شماره ۳۹۲۲۴/‏۵۴‬ مورخ ۲۹/‏۱۰/‏۹۵‬ در خصوص ثبت آمار اختراعات و پتنت های علمی خود، به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند.