آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد به دکتری تخصصیفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
شرایط فراغت از تحصیلفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
درس ناتمام و نیمسال جبرانیفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
معرفی به استادفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
نام نویسی مشروطفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
دانشجویان انتقالیفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
مرخصی و انصراف از تحصیلفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
راهنمای اخذ دروس معارف اسلامیفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
حذف و اضافه دروسفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
نظام آموزشی پاره وقتفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
حضور و غیاب دانشجوفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
انتخاب همزمان دروس پیش نیاز و وابستهفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
تعداد واحدهای انتخابی دانشجوفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی
فرم درخواست دانشجو غیر ارجاعی به شورای آموزشیفرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی